Vårt arbeid
Dialog viktig for integreringsarbeidet
Følelsen av å være en analfabet var det som plaget Leoul Mekonen mest da han kom som flyktning til Norge for 12 år siden. I hjemlandet Etiopia hadde han vært akademiker og aktivist, i Norge kunne han ikke en gang lese avisen.
– Det jeg ønsket meg aller mest var å lære språket, men på den tiden var innvandringspolitikken slik at man ikke fikk begynne på norskkurs før man hadde fått oppholdstillatelse, forteller Leoul.
Ønsker å forebygge vold og overgrep i russetiden

I dag deltok Oslo Sanitetsforening på informasjonsmøte for den kommende russen ved Persbråten Videregående Skole. Med kampanjen«Ja betyr ja», ønsker N.K.S å forebygge seksuelle overgrep og ubehagelige opplevelser i russetiden, og også senere i livet.

Ved å ta samtalen om samtykke fra «nei er nei» til «ja betyr ja» kan vi skifte ansvarsforholdet i en voldtektssituasjon, derfor er det viktig å gjøre russen bevisst på hva aktivt samtykke innebærer.

Regjeringen ønsker flere ressursvenner
Jenter som står i fare for å bli, eller har blitt tvangsgiftet, får støtte fra frivillige gjennom Oslo Sanitetsforening. Nå tar regjeringen til orde for en liknende mentorordning over hele landet. Onsdag 8. mars la regjeringen frem handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), «Retten til å bestemme over eget liv».
Velkommen til gratis førstehjelpskurs
Torsdag 23. mars inviterer Oslo Sanitetsforening til førstehjelpskurs med fokus på barn og spedbarn, i regi av Førstehjelperen AS. Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Det vil bli servert te, kaffe og noe lett å spise underveis i pausene.
Oslo Sanitetsforening